Polityka jakości

Usługa transportowa, spedycyjna, doradztwo logistyczne powstaje w wyniku bezpośredniego kontaktu personelu firmy z klientem, jest produktem niematerialnym, a jej jakość oceniana jest po dokonaniu zakupu. Jakość usług jest więc ściśle skonsolidowana z kompetencją pracowników i sposobem obsługi klientów. Ważną kwestią jest także perfekcyjny system przepływu informacji, który decyduje o skuteczności i efektywności świadczonych usług a co za tym idzie o ich jakości.
Spełnienie oczekiwanych ze współpracy korzyści i uznanie Klienta uzyskujemy realizując dostawy towarów w systemie just in time i dążąc do kompleksowej obsługi klientów
Mając na uwadze powyższe stwierdzenia wysoką jakość świadczonych usług osiągamy poprzez takie działania jak:

  • precyzyjne dotrzymywanie wyznaczonych terminów realizacji zleceń,
  • dbałość o środowisko naturalne,
  • wysoką jakość sprzętu usługowego,
  • inwestycje w nowe środki transportu,
  • profesjonalny sposób obsługi klientów,
  • pełne ubezpieczenie przewożonych ładunków,
  • elastyczność czasów dostaw – podwójne obsady w przewozach.

Właściciele gwarantują dostępność zasobów niezbędnych do osiągnięcia Celów Jakościowych. Poprzez spełnienie wymagań prawnych i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zobowiązania wynikające z Polityki Jakości staramy się realizować w stopniu przewyższającym założenia.
Polityka Jakości jest rozpowszechniana u Klientów, a Właściciele spółki identyfikują się z jej celami.